logo

                                                               Επιστημονικό περιοδικό       Ανακοινώσεις       Επικοινωνία       Εγγραφή μελών       Δραστηριότητες
Κύριο μενού
Ταυτότητα
Καταστατικό
Ιδρυτικά μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Εκδόσεις


poster

Σύνδεση μελών 

Εγγραφή νέων μελών

Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν μέλη (Τακτικά ή Υποστηρικτές) της Εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν στο Δ.Σ. για κρίση οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει τη συστηματική επιστημονική ενασχόλησή τους με την Π.Ε. καθώς και σχετική αίτηση. Βάσει των στοιχείων αυτών, τρία (3) μέλη της Γ.Σ., εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον Ιδρυτικό συγκροτούν με δική τους πρωτοβουλία εισηγητική επιτροπή και συντάσσουν συνοπτική έκθεση προς τη Γ.Σ., η οποία τεκμηριώνει τους λόγους ένταξης του νέου μέλους. Εάν τεθεί ζήτημα συνάφειας της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου μέλους, η τριμελής εισηγητική επιτροπή ζητά τη γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής των Ιδρυτικών Μελών, σύμφωνα με την παράγραφο (Β) του άρθρου (6) του παρόντος Καταστατικού. Η συμμετοχή νέων μελών αποφασίζεται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των μελών αυτής και με βάση τη σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.

Ειδικότερα:

Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι συμφωνούν με το σκοπό και τους στόχους της Εταιρείας και επιπλέον διαθέτουν διαζευκτικά ή και σωρευτικά:

  • Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών στην Π.Ε. Λόγω της ευρύτητας του πεδίου της Π.Ε. και της επικάλυψης με τις περιοχές των Επιστημών της Αγωγής και των Περιβαλλοντικών ή/και Φυσικών Επιστημών, η Γ.Σ., ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής Ιδρυτικών Μελών που ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, ερμηνεύει και αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 των μελών της εάν ο Διδακτορικός Τίτλος εμπίπτει στο πεδίο της Π.Ε.

  • Σημαντική επιστημονική εμπειρία και προσφορά στο πεδίο της Π.Ε., η οποία αποδεικνύεται με τη δημοσίευση επιστημονικού έργου, τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και επιτροπές, τη συμβολή με άλλους τρόπους στην επιστημονική και θεσμική αναβάθμιση του πεδίου, όπως ερμηνεύεται και αποφασίζεται από τα 2/3 των μελών της Γ.Σ με την ίδια ως ανωτέρω διαδικασία.

Τα Τακτικά Μέλη πληρώνουν ετήσια συνδρομή στην Εταιρεία ύψους πενήντα ευρώ (50€)*.

* Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. η ετήσια συνδρομή μειώθηκε στα 30€.

Υποστηρικτές

Χαρακτηρίζονται άτομα που συμφωνούν με το σκοπό και τους στόχους της Εταιρείας και προσφέρουν εθελοντική εργασία είτε σε συγκεκριμένα προγράμματα/δραστηριότητες που υλοποιεί η Εταιρεία είτε στη λειτουργία της Εταιρείας. Οι Υποστηρικτές είναι άτομα που έχουν επαρκή μόρφωση στο πεδίο της Π.Ε. έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων. Οι Υποστηρικτές πληρώνουν ετήσια συνδρομή στην Εταιρεία ύψους εικοσιπέντε ευρώ (25€)**, η οποία μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Παίρνουν βεβαίωση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που προσέφεραν όπως και η εμπειρία που απέκτησαν κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησης στην Εταιρεία. Τέλος έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στις διάφορες δραστηριότητες της Εταιρείας και ειδική έκπτωση στα πιθανά προϊόντα (επιστημονικής / εκπαιδευτικής / διαφημιστικής φύσης) που ενδεχομένως δημιουργεί η Εταιρεία. Το ποσοστό της έκπτωσης αποφασίζεται από τη Γ.Σ. και αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

** Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. η ετήσια συνδρομή μειώθηκε στα 15€.

Για την εγγραφή νέων μελών μπορείτε να αποστείλετε σχετική αίτηση με email στη διεύθυνση eleetpea@gmail.com.

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ναυαρίνου 13Α 10680 Αθήνα
Email: eleetpea@gmail.com